Ekonomia

finanse i biznes

Previous Next
 • Sposób na zarządzanie finansami w firmie

  Prowadzenie firmy wymaga bycia zorientowanym w bardzo różnorodnych kwestiach, co nie zawsze się udaje i czasami wymaga skorzystania z pomocy innych osób. Jednocześnie o wiele lepiej jest zapłacić komuś za fachową pomoc niż robić coś w sposób nieprawidłowy, zwłaszcza jeżeli chodzi o finanse lub inne kluczowe kwestie. Jeżeli więc w firmie brakuje ...

 • Najlepszy sposób na dbanie o własne finanse

  Brak odpowiedniej wiedzy na temat prowadzeni własnych finansów jest jedną z podstawowych przyczyn tego, że wielu Polaków ma długi i nie potrafi odłożyć nawet niewielkiej kwoty na przysłowiową czarną godzinę. Problemem jest to, że pomimo upływu lat niewiele się w tej kwestii zmienia i jeżeli ktoś nie został za młodu nauczony ...

 • Motyw spekulacyjny

  Gdyby Keynes zamknął swoją teorię na motywach transakcyjnym i ostrożności, wówczas jedynym istotnym czynnikiem popytu na pieniądz byłby dochód, co nie wykraczałoby w szczególny sposób poza model z Cambrigde. Keynes jednak zgadzał się z klasycznymi ekonomistami z Cambridge, że pieniądz jest środkiem przechowywania wartości, i ten motyw utrzymywania pieniądza nazywał ...

 • Monotearysci

  Na początku lat sześćdziesiątych Milton Friedman i jego naśladowcy opublikowali szereg studiów opartych na dowodach cząstkowych, które potwierdzały silne wpływy pieniądza na aktywność gospodarczą. Dowody cząstkowe dzielą się na trzy kategorie: argument synchronizacji, który sprawdza, czy wahania wybranej zmiennej pojawiają się zwykle przed zmianami innej; argument statystyczny, oparty na sformalizowanych ...

sty
17
rp_gospodarka32.jpg

Brak odpowiedniej wiedzy na temat prowadzeni własnych finansów jest jedną z podstawowych przyczyn tego, że wielu Polaków ma długi i nie potrafi odłożyć nawet niewielkiej kwoty na przysłowiową czarną godzinę. Problemem jest to, że pomimo upływu lat niewiele się w tej kwestii zmienia i jeżeli ktoś nie został za młodu nauczony jak obchodzić się z  [ Read More ]

gru
02
rp_praca3.jpg

Od chwili otrzymania kredytu pożyczkobiorca ma silną motywację do podejmowania ryzykownych działań, które zmniejszają prawdopodobieństwo spłacenia kredytu. Instytucje finansowe, które chcą zredukować powstające w ten sposób ryzyko nadużycia, muszą stosować się do reguły zarządzania ryzykiem kredytowym, która mówi, że kredytodawca powinien wprowadzić do umowy kredytowej zastrzeżenia (klauzule restrykcyjne), powstrzymujące pożyczkobiorców przed podejmowaniem ryzykownych przedsięwzięć. Monitorowanie  [ Read More ]

Minuay posiadania akcji

Posted by admin Categories: Blog
gru
02
rp_kredyty5.jpg

Głównym minusem posiadania akcji przedsiębiorstwa zamiast jego instrumentów dłużnych jest fakt, że posiadacz akcji jest wierzycielem najmniej uprzywilejowanym (residual claimanf), co znaczy, że przedsiębiorstwo w sytuacji upadłoci najpierw musi spłacić swoich wierzycieli, a dopiero później właścicieli aktywów (akcjonariuszy). Zaletą posiadania akcji jest natomiast to, że korzystają oni bezpośrednio z każdego wzrostu zyskowności firmy lub wartości  [ Read More ]

MFW

Posted by admin Categories: Blog
gru
02
rp_ekonomia37.jpg

MFW nadal gromadzi dane i pełni rolę międzynarodowego pożyczkodawcy, nie podejmuje już jednak działań zmierzających do utrzymania stałych kursów walutowych. Również rola MFW jako międzynarodowego źródła kredytowania ostatnio wzrosła, pod wpływem takich wydarzeń jak kryzys zadłużeniowy państw trzeciego świata w latach osiemdziesiątych i mniej odległy kryzys meksykańskiego peso. MFW jest nadal bezpośrednio zaangażowany w pomoc  [ Read More ]